سوالات متداول

 

*  در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی کدام دانشجویان مجاز به استفاده از خوابگاه هستند؟

 دانشجویان روزانه که در سنوات مجاز استفاده از خوابگاه هستند و در استانهایی غیر از تهران و البرز زندگی می­ کنند در صورت احراز شرایط و ثبت نام آموزشی می ­توانند از خوابگاه استفاده نمایند.

 * در هر مقطع دانشجویان چند ترم می­ توانند از خوابگاه استفاده نمایند؟

  مطابق با ماده4  اساسنامه صندوق رفاه دانشجویان نحوه و مدت اسکان بشرح ذیل می­ باشد:

 دانشجویان واجد شرایط با توجه به امکانات و تعداد متقاضیان می­توانند از تاریخ شروع به تحصیل به شرح زیر از خوابگاههای دانشجویی برخوردار شوند :

  - دانشجویان دوره­ کارشناسی­ ارشد حداکثر 4 نیمسال .

  - دانشجویان دوره­ های کارشناسی و دکترای تخصصی حداکثر 8  نیمسال .

  تبصره: معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه می­ تواند در صورت کمبود امکانات موجود حداکثر مدت استفاده از خوابگاه های دانشجویی را کاهش دهد .

 * اگردانشجویی از اواسط دوره تحصیلی متقاضی خوابگاه باشد نحوه محاسبه سنوات استفاده از خوابگاه چگونه خواهد بود؟

 چنانچه دانشجو در دوره ای از تحصیل از خوابگاه دانشجویی استفاده نکند، به نسبت باقیمانده دوره تا سقف معین می­تواند از خوابگاه دانشجویی برخوردار شود .

*  روش پرداخت اجاره بها خوابگاه چگونه است

  - دانشجویان روزانه غیر بومی که در نیمسال مجاز استفاده از خوابگاه می­ باشند باید تا یک ماه قبل از پایان ترم برای پرداخت اجاره خوابگاه اقدام نمایند. در غیر این صورت در ترم بعد از خوابگاه محروم خواهند شد.

 * نحوه پرداخت اجاره بهای هر ترم چگونه است؟

 پرداخت اجاره­بهای خوابگاه هر ترم دانشجویان در خوابگاه های ملکی دانشگاه از طریق مراجعه به پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان به آدرس  http://bp.swf.ir   یا دریافت فیش اجاره خوابگاه از اداره امورخوابگاه ها امکان پذیر می‌‌باشد.

*   آیا دانشگاه خوابگاه متاهلین دارد؟

  با توجه به ازدیاد متقاضی خوابگاه متاهلین ، اسکان با شرایط انجام می گیرد. دانشجویان مرد در مقطع دکترا در لیست انتظار ثبت نام می شوند و مدت استفاده به مدت یکسال خواهد بود.

*  در صورتیکه دانشجویی برای نیمسال دوم نخواهد از خوابگاه استفاده کند چگونه می تواند عدم نیاز به خوابگاه را اطلاع دهد؟

 ثبت نام خوابگاه برای نیمسال اول و دوم تحصیلی سالی یک بار انجام می­گردد. بنابراین افرادی که طی هر شرایطی از جمله فارغ التحصیلی، انصراف از تحصیل و ... نخواهند از خوابگاه استفاده نمایند لازم است نسبت به تهیه برگه تخلیه از مسئول خوابگاه و تحویل آن به اداره خوابگاه اقدام نمایند.

 * برای اسکان در خوابگاه چه وسایلی بایستی همراه دانشجو باشد؟

 یک دانشجو لازم است تمامی وسایل شخصی و ضروری از جمله وسایل خواب (تشک- بالش- پتو- ملحفه) و آشپزی را در خوابگاه همراه داشته باشد.

 * چه افرادی می­ توانند در خوابگاه مهمان شوند؟

 هر دانشجو در ماه پنج شب می­تواند افراد درجه یک خانواده خود را مهمان نماید.

تاریخ به روز رسانی:
1400/10/29
تعداد بازدید:
17727