قوانين و مقررات تردد دختران

«مقررات تردد سکونت خواهران»

1.           طبق بند 1-6 مقررات عمومی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ساعات ورود و خروج مجاز دانشجویان ساکن در خوابگاه و اوقات ملاقات بر حسب فصول سال از سوی اداره امور خوابگاه‌ها تعیین و اعلام می‌شود و تمامی دانشجویان ساکن، موظف به رعایت آن می‌باشند و در غیر این صورت تخلف محسوب شده و مسئول خوابگاه موظف است مراتب را جهت پیگیری‌های بعدی به اداره امور خوابگاه‌ها منعکس نماید.

-       تذکر: در نیمه اول سال تحصیلی زودترین زمان خروج ساعت 6 بامداد و دیرترین زمان ورود به خوابگاه ساعت 21 می‌باشد و در نیمه دوم سال تحصیلی از ساعت 6 الی 22 تغییر می‌یابد.

2.           ورود و خروج ساکنین در خوابگاه از طریق ثبت بر روی دستگاه تردد تایید می‌شود.

3.           مسئولین خوابگاه موظف هستند هر روز گزارش شب گذشته را به مسئول حضور و غیاب اعلام نمایند.

4.            دانشجو مجاز است طبق تعهد و تائید والدین ویا قیم خود ( تعهدنامه) همچنین با اطلاع رسانی به مسئول خوابگاه در بعضی شبها در خوابگاه حضور نداشته باشد.

*تذکر: در صورت عدم اطلاع رسانی عدم حضور به منزله غیبت غیرموجه محسوب خواهد شد و شامل موارد شیوه نامه انضباطی دانشجویان می‌گردد.

5.           طبق بند 6-10 مقررات عمومی صندوق رفاه دانشجویانی که سه هفته متوالی از خوابگاه استفاده ننمایند از خوابگاه محروم خواهند شد.

6.           اداره خوابگاه ها همچنین موظف است تمام تاخیرها و یا غیبت‌های دانشجو را به خانواده وی اطلاع دهد و آنان را در جریان امور بگذارد.

7.           طبق بند 3/3/ب شیوه نامه اجرایی انضباطی، دانشجویان در صورت عدم رعایت مقررات دانشگاه یکی از تنبیهات 1 الی 5 محکوم می شوند .

1.       اخطار و اخطار شفاهی

2.       تذکر کتبی بدون درج در پرونده دانشجو

3.       اخطار کتبی بدون درج در پرونده دانشجو

4.       تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو

5.       توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو

6.       محرومیت از تسهیلات رفاهی دانشگاه و ایجاد تغییر در آن ها

 

اداره سراهای دانشگاه

1400/2/1

تاریخ به روز رسانی:
1400/03/31
تعداد بازدید:
11768
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.