قوانين و مقررات تردد پسران

«مقررات تردد سکونت پسران»

1.      طبق بند 1-6 مقررات عمومی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ساعات ورود و خروج مجاز دانشجویان ساکن در خوابگاه و اوقات ملاقات بر حسب فصول سال از سوی اداره امور خوابگاه‌ها تعیین و اعلام می‌شود و تمامی دانشجویان ساکن، موظف به رعایت آن می‌باشند و در غیر این صورت تخلف محسوب شده و مسئول خوابگاه موظف است مراتب را جهت پیگیری‌های بعدی به اداره امور خوابگاه‌ها منعکس نماید.

2.      تذکر: زودترین زمان خروج ساعت 6 بامداد و دیرترین زمان ورود به خوابگاه ساعت 24 می‌باشد.

3.      ورود و خروج ساکنین در خوابگاه از طریق ثبت بر روی دستگاه تردد تایید می‌شود.

4.      طبق بند 6-10 مقررات عمومی صندوق رفاه دانشجویانی که سه هفته متوالی از خوابگاه استفاده ننمایند از خوابگاه محروم خواهند شد.

5.      طبق بند 3/3/ب شیوه نامه اجرایی انضباطی، دانشجویان در صورت عدم رعایت مقررات دانشگاه یکی از تنبیهات 1 الی 5 محکوم می شوند .

1.      اخطار و اخطار شفاهی

2.      تذکر کتبی بدون درج در پرونده دانشجو

3.      اخطار کتبی بدون درج در پرونده دانشجو

4.      تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو

5.      توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو

6.      محرومیت از تسهیلات رفاهی دانشگاه و ایجاد تغییر در آن ها

 

اداره سراهای دانشگاه

1400/2/1

تاریخ به روز رسانی:
1400/03/31
تعداد بازدید:
5666
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.