قوانين و مقررات تردد دختران

«مقررات تردد سكونت خواهران»

1.           طبق بند 1-6 مقررات عمومي صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، ساعات ورود و خروج مجاز دانشجويان ساكن در خوابگاه و اوقات ملاقات بر حسب فصول سال از سوي اداره امور خوابگاه‌ها تعيين و اعلام مي‌شود و تمامي دانشجويان ساكن، موظف به رعايت آن مي‌باشند و در غير اين صورت تخلف محسوب شده و مسئول خوابگاه موظف است مراتب را جهت پيگيري‌هاي بعدي به اداره امور خوابگاه‌ها منعكس نمايد.

-       تذكر: در نيمه اول سال تحصيلي زودترين زمان خروج ساعت 6 بامداد و ديرترين زمان ورود به خوابگاه ساعت 21 مي‌باشد و در نيمه دوم سال تحصيلي از ساعت 6 الي 22 تغيير مي‌يابد.

2.           ورود و خروج ساكنين در خوابگاه از طريق ثبت بر روي دستگاه تردد تاييد مي‌شود.

3.           مسئولين خوابگاه موظف هستند هر روز گزارش شب گذشته را به مسئول حضور و غياب اعلام نمايند.

4.            دانشجو مجاز است طبق تعهد و تائيد والدين ويا قيم خود ( تعهدنامه) همچنين با اطلاع رساني به مسئول خوابگاه در بعضي شبها در خوابگاه حضور نداشته باشد.

*تذكر: در صورت عدم اطلاع رساني عدم حضور به منزله غيبت غيرموجه محسوب خواهد شد و شامل موارد شيوه نامه انضباطي دانشجويان مي‌گردد.

5.           طبق بند 6-10 مقررات عمومي صندوق رفاه دانشجوياني كه سه هفته متوالي از خوابگاه استفاده ننمايند از خوابگاه محروم خواهند شد.

6.           اداره خوابگاه ها همچنين موظف است تمام تاخيرها و يا غيبت‌هاي دانشجو را به خانواده وي اطلاع دهد و آنان را در جريان امور بگذارد.

7.           طبق بند 3/3/ب شيوه نامه اجرايي انضباطي، دانشجويان در صورت عدم رعايت مقررات دانشگاه يكي از تنبيهات 1 الي 5 محكوم مي شوند .

1.       اخطار و اخطار شفاهي

2.       تذكر كتبي بدون درج در پرونده دانشجو

3.       اخطار كتبي بدون درج در پرونده دانشجو

4.       تذكر كتبي و درج در پرونده دانشجو

5.       توبيخ كتبي و درج در پرونده دانشجو

6.       محروميت از تسهيلات رفاهي دانشگاه و ايجاد تغيير در آن ها

 

اداره خوابگاه‌هاي دانشگاه

96/6/7

تاریخ به روز رسانی:
1396/06/08
تعداد بازدید:
7121
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.