قوانين و مقررات تردد پسران

«مقررات تردد سكونت پسران»

1.      طبق بند 1-6 مقررات عمومي صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، ساعات ورود و خروج مجاز دانشجويان ساكن در خوابگاه و اوقات ملاقات بر حسب فصول سال از سوي اداره امور خوابگاه‌ها تعيين و اعلام مي‌شود و تمامي دانشجويان ساكن، موظف به رعايت آن مي‌باشند و در غير اين صورت تخلف محسوب شده و مسئول خوابگاه موظف است مراتب را جهت پيگيري‌هاي بعدي به اداره امور خوابگاه‌ها منعكس نمايد.

2.      تذكر: زودترين زمان خروج ساعت 6 بامداد و ديرترين زمان ورود به خوابگاه ساعت 24 مي‌باشد.

3.      ورود و خروج ساكنين در خوابگاه از طريق ثبت بر روي دستگاه تردد تاييد مي‌شود.

4.      طبق بند 6-10 مقررات عمومي صندوق رفاه دانشجوياني كه سه هفته متوالي از خوابگاه استفاده ننمايند از خوابگاه محروم خواهند شد.

5.      طبق بند 3/3/ب شيوه نامه اجرايي انضباطي، دانشجويان در صورت عدم رعايت مقررات دانشگاه يكي از تنبيهات 1 الي 5 محكوم مي شوند .

1.      اخطار و اخطار شفاهي

2.      تذكر كتبي بدون درج در پرونده دانشجو

3.      اخطار كتبي بدون درج در پرونده دانشجو

4.      تذكر كتبي و درج در پرونده دانشجو

5.      توبيخ كتبي و درج در پرونده دانشجو

6.      محروميت از تسهيلات رفاهي دانشگاه و ايجاد تغيير در آن ها

 

اداره خوابگاه‌هاي دانشگاه

96/6/7

تاریخ به روز رسانی:
1396/06/08
تعداد بازدید:
3864
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.