قوانين و مقررات
 
ضوابط و مقررات سكونت در خوابگاه هاي دانشجويي
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دانشجوي گرامي:
تندرستي و امنيت دو شرط مهم و ضروري در ارتقاء و پيشرفت هر جامعه اي محسوب مي شوند كه در آموزه هاي ديني نيز بر آنها تاكيد شده است. خوابگاه نيز از اين امر مستثني نيست؛ بلكه بدليل حضور نخبگان جامعه در اين محيط و رسالت خطير جامعه دانشگاهي در توليد علم و پرورش متخصصان و فرهيختگان؛ برقراري امنيت و جو سرشار از آرامش و اعتماد در خوابگاه از اهميت مضاعفي برخوردار است. لذا ضمن تاكيد بر جايگاه رفيع خوابگاه با عنايت به اهميت حفظ سلامت اين محيط و تامين حقوق دانشگاهيان و حفظ كرامت دانشجويان؛ انتظار مي رود ضمن رعايت قوانين و مقررات و پرهيز از هرگونه تخلف ؛ نسبت به حفظ محيط سالم خوابگاه كوشش نمائيم. همچنين در موارد بروز و مشاهده امور خلاف قانون و شئونات دانشجويي؛ كار رسيدگي را به مراجع ذيصلاح دانشگاهي بسپاريم.


خوابگاه قسمتي از محوطه دانشگاه محسوب مي‌شود كه دانشجو بهنگام ورود مي‌بايست كارت تردد خود را همراه داشته و به واحد انتظامات درب ورودي يا ديگر مسئولين مربوطه ارائه نمايد. بديهي است در صورتي كه دانشجويان اقدام به جعل و يا سوء استفاده از كارت سكونت خود نمايند (استفاده افرادي غير از ساكن اصلي براي تردد در خوابگاه) ضمن معرفي فرد خاطي به مراجع ذيصلاح، برابر مقررات مربوطه برخورد خواهد شد.

 
الف- قوانين و مقررات عمومي خوابگاه:

-  تامين لوازم شخصي مانند پتو، ملحفه، تشك و بالش بر عهده دانشجو مي باشد و مديريت خوابگاه هيچگونه مسئوليتي در اين زمينه ندارد.

- دانشجو حق نگهداري واستفاده از اشياء و لوازم عمومي خوابگاه را در اتاق مسكوني خود ندارد.

- هر دانشجو موظف به حفظ اموال شخصي خود بوده و مديريت خوابگاه در اين رابطه هيچگونه مسئوليتي ندارد.

- دانشجوي ساكن در خوابگاه مجردي حق طبخ غذا در اتاق مسكوني خود را ندارد.

- تغيير يا تعويض قفل و ساير وسايل محل سكونت دانشجو بدون اجازه كتبي مسئول خوابگاه ممنوع است.

- دانشجو موظف به نظافت محل سكونت خود مي‌باشد.

- دانشجو موظف است هنگام خروج از خوابگاه وسايل برقي اتاق خود را كاملاً خاموش كند.

 • - در صورتيكه در امور تاسيساتي اتاقهاي مسكوني خوابگاه و اماكن عمومي ساختمان نظير حمام، سرويس هاي بهداشتي و آشپزخانه از قبيل مشكلات برقي، انشعابات آب و گاز و ... خللي پيش آيد و نياز به تعمير يا تعويض و جابجائي داشته باشند، دانشجويان ساكن موظفند مراتب را كتباً به مسئول خوابگاه اطلاع دهند تا بررسي و اقدام لازم به عمل آيد، مسئوليت عدم اطلاع موارد فوق و يا دخالت مستقيم در اينگونه امور كه موجب ضايعات احتمالي جاني ومالي بشود به عهده دانشجويان آن محل مي‌باشد.

 • - ساكنين خوابگاه موظفند به منظور جلوگيري از گرفتگي فاضلاب، سرويسهاي عمومي، آشپزخانه، حمام، دستشويي، از ريختن آشغال؛كاغذ؛ پارچه و ... خودداري نمايند در غيراينصورت خسارت وارده به عهده فرد يا افراد خاطي مي‌باشد و در صورت تكرار آن موجب محروميت دائمي از خوابگاه خواهد شد

  تاریخ به روز رسانی:
  1392/11/23
  تعداد بازدید:
  5118
  كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.