سوالات متداول

 

در دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي كدام دانشجويان مجاز به استفاده از خوابگاه هستند؟

 دانشجويان روزانه كه در سنوات مجاز استفاده از خوابگاه هستند و در استانهايي غير از تهران و البرز زندگي مي­ كنند در صورت احراز شرايط و ثبت نام آموزشي مي ­توانند از خوابگاه استفاده نمايند.

 

 * در هر مقطع دانشجويان چند ترم مي­ توانند از خوابگاه استفاده نمايند؟

  مطابق با ماده4  اساسنامه صندوق رفاه دانشجويان نحوه و مدت اسكان بشرح ذيل مي­ باشد:

 دانشجويان واجد شرايط با توجه به امكانات و تعداد متقاضيان مي­توانند از تاريخ شروع به تحصيل به شرح زير از خوابگاههاي دانشجويي برخوردار شوند :

  - دانشجويان دوره­ كارشناسي­ ارشد حداكثر 4 نيمسال .

  - دانشجويان دوره­ هاي كارشناسي و دكتراي تخصصي حداكثر 8  نيمسال .

  تبصره: معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه مي­ تواند در صورت كمبود امكانات موجود حداكثر مدت استفاده از خوابگاه هاي دانشجويي را كاهش دهد .

 

 * اگردانشجويي از اواسط دوره تحصيلي متقاضي خوابگاه باشد نحوه محاسبه سنوات استفاده از خوابگاه چگونه خواهد بود؟

 چنانچه دانشجو در دوره اي از تحصيل از خوابگاه دانشجويي استفاده نكند، به نسبت باقيمانده دوره تا سقف معين مي­تواند از خوابگاه دانشجويي برخوردار شود .

 

روش پرداخت اجاره بها خوابگاه چگونه است

  - دانشجويان روزانه غير بومي كه در نيمسال مجاز استفاده از خوابگاه مي­ باشند بايد تا يك ماه قبل از پايان ترم براي پرداخت اجاره خوابگاه اقدام نمايند. در غير اين صورت در ترم بعد از خوابگاه محروم خواهند شد.

 

 * نحوه پرداخت اجاره بهاي هر ترم چگونه است؟

 پرداخت اجاره­بهاي خوابگاه هر ترم دانشجويان در خوابگاه هاي ملكي دانشگاه از طريق مراجعه به پورتال دانشجويي صندوق رفاه دانشجويان به آدرس  http://bp.swf.ir   يا دريافت فيش اجاره خوابگاه از اداره امورخوابگاه ها امكان پذير مي‌‌باشد.

 

*   آيا دانشگاه خوابگاه متاهلين دارد؟

  با توجه به ازدياد متقاضي خوابگاه متاهلين ، اسكان با شرايط انجام مي گيرد. دانشجويان مرد در مقطع دكترا در ليست انتظار ثبت نام مي شوند و مدت استفاده به مدت يكسال خواهد بود.

 

*  در صورتيكه دانشجويي براي نيمسال دوم نخواهد از خوابگاه استفاده كند چگونه مي تواند عدم نياز به خوابگاه را اطلاع دهد؟

 ثبت نام خوابگاه براي نيمسال اول و دوم تحصيلي سالي يك بار انجام مي­گردد. بنابراين افرادي كه طي هر شرايطي از جمله فارغ التحصيلي، انصراف از تحصيل و ... نخواهند از خوابگاه استفاده نمايند لازم است نسبت به تهيه برگه تخليه از مسئول خوابگاه و تحويل آن به اداره خوابگاه اقدام نمايند.


 * براي اسكان در خوابگاه چه وسايلي بايستي همراه دانشجو باشد؟

 يك دانشجو لازم است تمامي وسايل شخصي و ضروري از جمله وسايل خواب (تشك- بالش- پتو- ملحفه) و آشپزي را در خوابگاه همراه داشته باشد.

 

 * چه افرادي مي­ توانند در خوابگاه مهمان شوند؟

 هر دانشجو در ماه پنج شب مي­تواند افراد درجه يك خانواده خود را مهمان نمايد.

  

تاریخ به روز رسانی:
1396/07/12
تعداد بازدید:
12349
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.