ریاست

  آقای احمد داود زاده: رییس اداره سراهای دانشجویی
پست الکترونیک :  khabgah{@}kntu.ac.ir

    تلفن تماس :  84064305

    نمابر:  88872326

 ارتباط از طریق پیامک: 3000153600

    شرح وظایف

    • نظارت بر حسن اجرای امور دانشجویی، فرهنگی، اداری و مالی و عمرانی سراهای دانشجویی

   • ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف در سراهای دانشجویی

   • نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات سراهای دانشجویی

   • تعیین خط مشی اجرایی اداره در قالب سیاست های کلی دانشگاه

   • پیشنهاد نصب و عزل معاونین مسئولین سراهای معاونت دانشجویی

   • ایجاد هماهنگی به منظور جلب مشارکت های مردمی و نهادهای فراسازمانی به منظور جذب اعتبارات و امکانات موردنیاز سراهای دانشجویی

   • انجام هماهنگی های لازم با سایر واحدهای سازمانی دانشگاه برای ارتقای خدمات کیفی و کمی سراهای دانشجویی

   • انجام ماموریت های محوله بنا به تشخیص ریاست و معاونت دانشجویی – فرهنگی دانشگاه

   • شرکت در شورای مدیران حوزه معاونت دانشجویی

   • ارائه گزارش های سالیانه به مدیر خدمات دانشجویی و معاونت دانشجویی دانشگاه

   

تاریخ به روز رسانی:
1400/06/21
تعداد بازدید:
15859
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.