اداره سراي هاي دانشجويي

  

رییس اداره سراهای دانشجویی: احمد داودزاده

پست الکترونیک :  khabgah{@}kntu.ac.ir

    تلفن تماس :  84064305

    نمابر:  88872326

 ارتباط از طریق پیامک: 3000153600

    شرح وظایف

     نظارت بر حسن اجرای امور دانشجویی، فرهنگی، اداری و مالی و عمرانی سراهای دانشجویی

    ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف در سراهای دانشجویی

    نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات سراهای دانشجویی

    تعیین خط مشی اجرایی اداره در قالب سیاست های کلی دانشگاه

    پیشنهاد نصب و عزل معاونین مسئولین سراهای معاونت دانشجویی

    ایجاد هماهنگی به منظور جلب مشارکت های مردمی و نهادهای فراسازمانی به منظور جذب اعتبارات و امکانات موردنیاز سراهای دانشجویی

    انجام هماهنگی های لازم با سایر واحدهای سازمانی دانشگاه برای ارتقای خدمات کیفی و کمی سراهای دانشجویی

    انجام ماموریت های محوله بنا به تشخیص ریاست و معاونت دانشجویی  فرهنگی دانشگاه

    شرکت در شورای مدیران حوزه معاونت دانشجویی

    ارائه گزارش های سالیانه به مدیر خدمات دانشجویی و معاونت دانشجویی دانشگاه

   

تاریخ به روز رسانی:
1399/04/29
تعداد بازدید:
14055
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.