ارتباط با کارشناسان
کارشناس اداره سراهای دانشجویی
تلفن: 84064308
1-امور مربوط به اسکان و تسویه حساب دانشجویان پسر 
2- ثبت نام دنشجویان ساکن در خوابگاه در هر ترم تحصیلی در سایت صندوق رفاه دانشجویان
3- تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل، مهمانی، اخراجی و ... از طریق سایت صندوق رفاه
4- تسویه حساب کلیه دانشجویان در سایت گلستان
5- ثبت نام دانشجویان ورودی جدید در ابتدای هر سال تحصیلی
6- پیگیری پرونده های دانشجویان سراها
7- بازدید از سراهای دانشجویی خواهران
 
کارشناس اداره خوابگاه های دانشجویی
تلفن: 84064307
1- پیگیری و اصلاح مشکلات ورود و خروج دانشجویان
2- ثبت نام دنشجویان ساکن در خوابگاه در هر ترم تحصیلی در سایت صندوق رفاه دانشجویان
3- تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل، مهمانی، اخراجی و ... از طریق سایت صندوق رفاه
4- تسویه حساب کلیه دانشجویان در سایت گلستان
5- ثبت نام دانشجویان ورودی جدید در ابتدای هر سال تحصیلی
6- پیگیری پرونده های دانشجویان سراها
7- بازدید از سراهای دانشجویی خواهران
 
کارشناس اداره خوابگاه های دانشجویی
تلفن: 84064306
1- امور مربوط به اسکان و تسویه حساب دانشجویان دختر
2- تسویه حساب کلیه دانشجویان در سایت گلستان
3- ثبت نام دانشجویان ورودی جدید در ابتدای هر سال تحصیلی
4- پیگیری پرونده های دانشجویان سراها
5- تامین و تدارکات سرا ها
 
کارشناس خوابگاه های دانشجویی : 84064309
3- بازدید از سراهای دانشجویی برادران
4- تامین و تدارکات سراهای دانشجویی
فرم ها
      
  فرم محارم ویژه دانشجویان دختر 
  فرم شماره تماس 
  فرم ضوابط و مقررات خوابگاه ها 
  راهنمای ثبت نام خوابگاه ها 
آیین نامه پذیرش مهمان درخوابگاه 
 

قوانین و مقررات
دانشجوی گرامی:

تندرستی و امنیت دو شرط مهم و ضروری در ارتقاء و پیشرفت هر جامعه ای محسوب می شوند که در آموزه های دینی نیز بر آنها تاکید شده است. خوابگاه نیز از این امر مستثنی نیست؛ بلکه بدلیل حضور نخبگان جامعه در این محیط و رسالت خطیر جامعه دانشگاهی در تولید علم و پرورش متخصصان و فرهیختگان؛ برقراری امنیت و جو سرشار از آرامش و اعتماد در خوابگاه از اهمیت مضاعفی برخوردار است. لذا ضمن تاکید بر جایگاه رفیع خوابگاه با عنایت به اهمیت حفظ سلامت این محیط و تامین حقوق دانشگاهیان و حفظ کرامت دانشجویان؛ انتظار می رود ضمن رعایت قوانین و مقررات و پرهیز از هرگونه تخلف ؛ نسبت به حفظ محیط سالم خوابگاه کوشش نمائیم. همچنین در موارد بروز و مشاهده امور خلاف قانون و شئونات دانشجویی؛ کار رسیدگی را به مراجع ذیصلاح دانشگاهی بسپاریم.

خوابگاه قسمتی از محوطه دانشگاه محسوب می‌شود که دانشجو بهنگام ورود می‌بایست کارت تردد خود را همراه داشته و به واحد انتظامات درب ورودی یا دیگر مسئولین مربوطه ارائه نماید. بدیهی است در صورتی که دانشجویان اقدام به جعل و یا سوء استفاده از کارت سکونت خود نمایند (استفاده افرادی غیر از ساکن اصلی برای تردد در خوابگاه) ضمن معرفی فرد خاطی به مراجع ذیصلاح، برابر مقررات مربوطه برخورد خواهد شد.

الف- قوانین و مقررات عمومی خوابگاه:

- تامین لوازم شخصی مانند پتو، ملحفه، تشک و بالش بر عهده دانشجو می باشد و مدیریت خوابگاه هیچگونه مسئولیتی در این زمینه ندارد.

- دانشجو حق نگهداری واستفاده از اشیاء و لوازم عمومی خوابگاه را در اتاق مسکونی خود ندارد.

- هر دانشجو موظف به حفظ اموال شخصی خود بوده و مدیریت خوابگاه در این رابطه هیچگونه مسئولیتی ندارد.

- دانشجوی ساکن در خوابگاه مجردی حق طبخ غذا در اتاق مسکونی خود را ندارد.

- تغییر یا تعویض قفل و سایر وسایل محل سکونت دانشجو بدون اجازه کتبی مسئول خوابگاه ممنوع است.

- دانشجو موظف به نظافت محل سکونت خود می‌باشد.

- دانشجو موظف است هنگام خروج از خوابگاه وسایل برقی اتاق خود را کاملاً خاموش کند.

- در صورتیکه در امور تاسیساتی اتاقهای مسکونی خوابگاه و اماکن عمومی ساختمان نظیر حمام، سرویس های بهداشتی و آشپزخانه از قبیل مشکلات برقی، انشعابات آب و گاز و ... خللی پیش آید و نیاز به تعمیر یا تعویض و جابجائی داشته باشند، دانشجویان ساکن موظفند مراتب را کتباً به مسئول خوابگاه اطلاع دهند تا بررسی و اقدام لازم به عمل آید، مسئولیت عدم اطلاع موارد فوق و یا دخالت مستقیم در اینگونه امور که موجب ضایعات احتمالی جانی ومالی بشود به عهده دانشجویان آن محل می‌باشد.

- ساکنین خوابگاه موظفند به منظور جلوگیری از گرفتگی فاضلاب، سرویسهای عمومی، آشپزخانه، حمام، دستشویی، از ریختن آشغال؛کاغذ؛ پارچه و ... خودداری نمایند در غیراینصورت خسارت وارده به عهده فرد یا افراد خاطی می‌باشد و در صورت تکرار آن موجب محرومیت دائمی از خوابگاه خواهد شد.

«مقررات تردد سکونت پسران»

1.      طبق بند 1-6 مقررات عمومی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ساعات ورود و خروج مجاز دانشجویان ساکن در خوابگاه و اوقات ملاقات بر حسب فصول سال از سوی اداره امور خوابگاه‌ها تعیین و اعلام می‌شود و تمامی دانشجویان ساکن، موظف به رعایت آن می‌باشند و در غیر این صورت تخلف محسوب شده و مسئول خوابگاه موظف است مراتب را جهت پیگیری‌های بعدی به اداره امور خوابگاه‌ها منعکس نماید.

2.      تذکر: زودترین زمان خروج ساعت 6 بامداد و دیرترین زمان ورود به خوابگاه ساعت 24 می‌باشد.

3.      ورود و خروج ساکنین در خوابگاه از طریق ثبت بر روی دستگاه تردد تایید می‌شود.

4.      طبق بند 6-10 مقررات عمومی صندوق رفاه دانشجویانی که سه هفته متوالی از خوابگاه استفاده ننمایند از خوابگاه محروم خواهند شد.

5.      طبق بند 3/3/ب شیوه نامه اجرایی انضباطی، دانشجویان در صورت عدم رعایت مقررات دانشگاه یکی از تنبیهات 1 الی 5 محکوم می شوند .

1.      اخطار و اخطار شفاهی

2.      تذکر کتبی بدون درج در پرونده دانشجو

3.      اخطار کتبی بدون درج در پرونده دانشجو

4.      تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو

5.      توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو

6.      محرومیت از تسهیلات رفاهی دانشگاه و ایجاد تغییر در آن ها

 اداره خوابگاه های دانشگاه