اداره خوابگاه های دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
|
۱۳۹۶ سه شنبه ۵ ارديبهشت
|
خبر
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ورودي 95 متقاضي خوابگاه

قابل توجه دانشجويان كارشناسي متقاضي خوابگاه

 

خوابگاه هاي قابل ارائه به دانشجويان پسر به صورت خودگردان تحت نظارت دانشگاه مي باشد.

مبلغ وديعه اسكان مبلغ2500000 ريال مي باشد. (كه در پايان تحصيلات در صورت عدم ايراد خسارت
 عودت مي گردد)

مبلغ اجاره بهاء طبق ليست ذيل مي باشد.

روزانه (مبلغ اجاره بها ماهيانه)

o       اتاق 4 نفره مبلغ 1800000 ريال

o       اتاق 6 نفره مبلغ 1600000 ريال

o       اتاق 8 نفره مبلغ 1400000 ريال

 

مراحل ثبت نام:

1-    مراجعه به ميز ثبت نام و تكميل فرم ها و ارائه مدارك لازم و دريافت تاييده ثبت نام.

2-    مراجعه به سايت كامپيوتر دانشكده جهت انجام مراحل ثبت نام

3-    مراجعه به سامانه رفاهي دانشگاه به آدرس Refahi.kntu.ac.ir براي اولين ورود نام كاربري شماره دانشجويي و كد ملي به عنوان رمز عبور مي باشد.

4-    مراجعه به منوي سامانه خوابگاه ها و گزينه پرداخت هزينه هاي جاري خوابگاه و پرداخت وديعه اسكان به مبلغ تعيين شده .

5-    مراجعه به گزينه انتخاب اتاق به صورت انفرادي و انتخاب اتاق درخوابگاه تعيين شده، در اين وضعيت امكان ديدن افراد ساكن شده قبلي در اتاق مي باشد (با كليك روي پوشه داخل باكس هر اتاق)

6-    پس از تاييد اتاق، پرداخت اجاره بهاي اتاق انتخاب شده از گزينه پرداخت اجاره بهاي اتاق امكانپذير است.

7-    دانشجويان در صورت درخواست تقسيط اجاره بهاي خوابگاه خودگردان پس از انتخاب اتاق مي توانند با مراجعه به ميز  ثبت نام فرم مربوطه را تحويل و به طور ماهيانه پرداخت نمايد و پس از ثبت اجاره بهاي ماهيانه و مراجعه به سامانه رفاهي امكان پرداخت اجاره بهاي ماه اول مي باشد.

8-    پس ازاتمام كليه مراحل ذكر شده با مراجعه به ميز ثبت نام و اخذ معرفي نامه به خوابگاه مراجعه و پس از تكميل فرم و امضاي فرم تحويل اتاق نسبت به تحويل اقدام مي نمايند.


اداره خوابگاه ها 95/7/7

409
تاريخ انتشار 95/7/7
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ورودي 95 متقاضي خوابگاه
1395/07/07
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد | K. N. Toosi Univesity of Technology.