الحاقيه ثبت نام متأخرين مرحله دوم

الحاقيه ثبت نام متأخرين مرحله دوم

 

جهت تسهيل در خدمات خوابگاهي به متأخرين ثبت نام خوابگاه
پرداخت اجاره بهاي اتاق انتخاب شده همزمان در زمان ثبت نام از
چهارشنبه 5/7/96 الي پنج شنبه 6/7/96 در سامانه رفاهي امكانپذير است
و در صورت تسويه، فرآيند تحويل خوابگاه از ساعت 10 صبح روز دوشنبه  10/7/96 آغاز مي گردد.

 

 

اداره خوابگاه هاي دانشگاه

 96/06/27

 

تاریخ:
1396/06/27
تعداد بازدید:
551
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.