اطلاعيه ثبت نام دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي 96 متقاضي خوابگاه

اصل مدارك مورد نياز براي ارائه در مراجعه حضوري به دانشكده­ها و اتمام فرآيند ثبت نام:

*مختص كليه پذيرفته شدگان

1) فرم كارنامه معاينات جسماني

      *فقط مختص متقاضيان خوابگاه

2)      اصل فرم تعهد اخذ خوابگاه امضاء شده

3)      اصل فرم تعهد تسويه حساب با مقطع قبلي (مربوطه به دانشجويان تحصيلات تكميلي) امضاء شده

4)      اصل فرم محارم (مخصوص خواهران) (امضاء دانشجو و ولي دانشجو)

كليه فرمها در زمانبندي ثبت نام در سيستم گلستان قابل دسترسي است.

توجه: در صورت عدم ارائه فرم هاي مذكور ثبت نام انجام نمي گردد.

ثبت نام خوابگاه:

-          توجه: دانشجويان مجاز براي خوابگاه، دانشجويان غيربومي ساكن استانهايي به غير ازتهران و البرز مي باشد.

دانشجويان گرامي متقاضي خوابگاه در پذيرش غيرحضوري در رديف 11 قسمت "تقاضاي خوابگاه" تمايل خود را براي اخذ خوابگاه ارسال نماييد.

پس از انتخاب گزينه "بله" تكميل عمليات درخواست خوابگاه در رديف بعدي براي دانشجوي متقاضي امكانپذير مي گردد.

در اين مرحله مي بايست ضمن تكميل "مراحل درخواست خوابگاه" شامل تكميل و تاييد اطلاعات خوابگاهي دانشجو تكميل فرم تعهد خوابگاه، تكميل فرم تعهد، تسويه حساب با مقطع قبلي (براي مقاطع تحصيلي تحصيلات تكميلي) تكميل فرم محارم خواهران (صرفاً براي دانشجويان دختر متقاضي خوابگاه) مي توانند در صورت تاييد توسط مديريت در مرحله ثبت نام خوابگاه شركت نمايند.

طبق اطلاعيه اعلام شده در دفترچه راهنماي انتخاب رشته: با توجه به امكانات خوابگاهي، دانشگاه تعهدي مبني بر تأمين خوابگاه براي همه دانشجويان دوره روزانه ندارد و بر حسب اولويت تخصيص خوابگاه انجام خواهد شد. در اين راستا اولويت اختصاص بر اساس رتبه هاي ورودي بوده و براي ساير متقاضيان تا حد امكان از خوابگاه هاي خودگردان استفاده خواهد شد.

*** طبق مقررات اداره خوابگاه هاي دانشگاه با توجه به ظرفيت خوابگاه ها در پذيرش و عدم پذيرش دانشجويان متقاضي مختار است.

در صورت تاييد متقاضيان خوابگاه، دانشجويان دوره كارشناسي ارشد ورودي 96 از ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 23/6/96 الي ساعت 24 روز جمعه 24/6/96 مي توانند با مراجعه سامانه رفاهي دانشگاه به آدرس: refahi.kntu.ac.ir و با ورود بوسيله : نام كاربري شماره دانشجويي و رمز ورود كد ملي طبق دستورالعمل موجود در صفحه اول سامانه رفاهي refahi.kntu.ac.ir نسبت به اخذ خوابگاه اقدام نمايند.

در صورت تاييد مراحل ثبت نام و پس از   دريافت پيام در سامانه رفاهي refahi.kntu.ac.ir دانشجويان مي توانند در صورت پرداخت وديعه و اجاره بها در تاريخ هاي 28 و 29/6/96 انتخاب خوابگاه خود را قطعي نمايند.
(به جهت مشاهده پيام، دانشجو مي بايست به طور مكرر به سامانه رفاهي مراجعه نمايد و مسئوليت عدم اطلاع از پيام دريافتي و عدم انجام تكاليف مشخص شده به عهده خود دانشجو مي باشد.)

*شروع فرآيند تحويل خوابگاه از روز جمعه 31/6/96 ساعت 10 صبح مي باشد. (ورود به خوابگاه صرفاً با كارت دانشجويي انجام مي گردد).

*در صورت داشتن هر گونه سوال در مورد فرآيند ثبت نام خدمات دانشجويي با اعلام مشخصات، سوال خود را به شماره سامانه 3000153600 ارسال و پاسخ آن را در اسرع وقت دريافت داريد.

*از هر گونه مراجعه حضوري براي انجام خدمات دانشجويي پرهيز فرمائيد.

تاریخ:
1396/06/13
تعداد بازدید:
1349
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.