قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد جديدالورود متقاضي خوابگاه
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد جديدالورود متقاضي خوابگاه
قابل توجه دانشجويان جديدالورود مقطع كارشناسي ارشد متقاضي خوابگاه
براساس اعلام شرايط در دفترچه راهنماي انتخاب رشته: با توجه به امكانات خوابگاهي، دانشگاه تعهدي مبني بر تأمين خوابگاه براي همه دانشجويان دوره روزانه نداردو بر حسب اولويت تخصيص خوابگاه انجام خواهد شد. در اين راستا، اولويت اختصاص خوابگاه بر اساس رتبه هاي ورودي بوده و براي ساير متقاضيان تا حد امكان از خوابگاه هاي خودگردان استفاده خواهد شد.
 به دانشجويان دوره نوبت دوم شبانه به هيچ عنوان خوابگاه تعلق نخواهد گرفت. به دانشجويان دوره الكترونيكي مجازي به هيچ عنوان خوابگاه تعلق نخواهد گرفت.
تاریخ:
1396/05/30
تعداد بازدید:
384
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.