نحوه ثبت نام اينترنتي خوابگاه
نحوه ثبت نام اينترنتي خوابگاه

اطلاعيه مهم

نحوه ثبت نام اينترنتي خوابگاه

 خواهشمند است طبق دستورالعمل زير نسبت به گروه بندي و انتخاب اتاق در خوابگاههاي مورد نظر اقدام فرماييد.

1-                دانشجويان مجاز به اسكان طبق اطلاعيه­هاي اداره خوابگاه ها بايد براساس اولويت بندي هاي اعلام شده جهت گروه بندي و انتخاب اتاق اينترنتي به سايت مراجعه نمايند.

2-              براي اسكان الزامي است از هر گروه يك نفر به عنوان سرگروه براي طي مراحل اوليه و طبق اولويت بندي اعلام شده به سايت مراجعه نمايد و اعضاي گروه را انتخاب نمايد. ويرايش اعضاي گروه قبل از تاييد گروه توسط سرگروه امكان پذير بوده و پس از تاييد براي تعويض اعضاي گروه، سرگروه مي­بايست با حذف گروه، گروه جديدي را تشكيل دهد.

3-             اعضاي ديگر گروه براي تاييد و يا رد عضويت در گروه، مي توانند پس از انتخاب توسط سرگروه به سايت مراجعه و براي تاييد و يا رد ثبت نام سرگروه خود اقدام كنند.

4-              در صورت رد ثبت نام توسط اعضاي گروه سرگروه ميبايست نسبت به انتخاب عضو جديد و تكميل اعضا اقدام نمايد.

5-              پس از تاييد تمامي اعضاي گروه، اتاقي با ظرفيت انتخابي براي گروه رزرو خواهد شد و سرگروه ميبايست اقدام به انتخاب اتاق نمايد.(در صورت تاخير در انتخاب اتاق پس از تاييد همه اعضاي گروه، ممكن است آخرين اتاق در ظرفيت مورد نظر براي انتخاب باقي بماند.)

شيوه ثبت نام براي سرگروه

1-سرگروه اتاق با توجه به اولويت بندي هاي اعلام شده به سامانه رفاهي معاونت دانشجويي دانشگاه به آدرس http://refahi.kntu.ac.ir مراجعه و با شناسه كاربري و گذر واژه­ي خود وارد (براي اولين ورود نام كاربري: شماره دانشجويي ، رمزعبور:كد ملي يا شماره شناسنامه يا همان نام كاربري  مي­باشد) سايت مي شود.

فرم ها

  2- پس از ورود به سيستم با استفاده از منو سامانه خوابگاه وارد سيستم " تشكيل گروه جهت انتخاب اتاق" شود.

 3- در اين مرحله سرگروه با تاييد، خود را به عنوان سرگروه معرفي ­كند.

 4- پس از "تاييد" سرگروه مي بايست در پنجره باز شده با استفاده از گزينه " نام خوابگاه" خوابگاه و ظرفيت گروه مورد نظر خود را انتخاب نمايد و وارد "مرحله بعد" گردد. نبود برخي ظرفيت ها به منزله اتمام تخصيص اتاق با ظرفيت مورد نظر است.

 5- در پنجره ي باز شده نام سرگروه مشخص شده است و ديگر نياز به اضافه شدن در ليست گروه خود را ندارد. سرگروه لازم است كه هم گروهي هاي خود را با استفاده از گزينه "اضافه" و با وارد كردن شماره دانشجويي هم گروهي خود اقدام به اضافه كردن اعضا و تكميل گروه خود نمايد.

در صفحه باز شده سرگروه مي تواند با وارد كردن شماره دانشجويي، اعضاي گروه را به ليست اضافه نمايد.

*در صورت اشتباه بودن و يا محدوديت دانشجوي مذكور براي ثبت نام خوابگاه، سيستم اجازه اضافه كردن را نخواهد داد. (محدوديت زمان ثبت نام)

توجه: ساكنين استان هاي تهران و البرز و دانشجويان نوبت شبانه داراي محدوديت مي باشند. 

6- پس از تكميل ظرفيت گروه، سرگروه مي بايست عضويت اعضاي گروه را تاييد نمايد و منتظر تاييد اعضا بماند.

·      توجه: پس از تاييد امكان تغيير و ويرايش اعضاي گروه وجود ندارد و براي تغييرات سرگروه مجددا بايد نسبت به تشكيل گروه اقدام نماييد.

 7- سرگروه و ساير اعضاي گروه مي توانند وضعيت رد و يا تاييد اعضاي گروه را در منوي كاربري خود مشاهده نمايند.

 8- درصورت رد ثبت نام هر يك از اعضا، سرگروه مي تواند شخص ديگري را به عنوان عضو اضافه نمايد.

 توجه مهم: جهت اضافه نمودن مجدد عضوي كه رد درخواست نموده، سرگروه مي بايست گروه جديد تشكيل دهد و مجددا به اضافه كردن اعضا قبلي و عضوي كه درخواست را رد كرده است اقدام نمايد بنابراين الزامي است سرگروه دقت كافي را نسبت به اضافه كردن اعضاي گروه تا قبل از تاييد آنها به كار گيرد.

9-پس از تاييد كليه اعضا، سرگروه مجاز به انتخاب اتاق خواهد بود. سرگروه براي اين منظور بايد از منوي سامانه خوابگاه بخش انتخاب اتاق نسبت به انتخاب اتاق اقدام نمايد.

10-                    سرگروه مي بايست در پنجره باز شده بلوك و طبقه و اتاق مورد نظر خود را انتخاب نمايد.

11-                     پس از انتخاب اتاق با ذخيره اتاق را انتخاب، و پس از تاييد نهايي اتاق انتخاب شده به گروه تخصيص داده خواهد شد.

*- توجه پس از انتخاب اتاق و تاييد نهايي امكان ويرايش و حذف گروه وجود ندارد.

12-                   پس از ذخيره كردن اتاق، اين اتاق به گروه مورد نظر اختصاص يافته و تمامي اعضا در منوي سامانه خوابگاه ها، قسمت انتخاب اتاقمي توانند اتاق انتخاب شده را مشاهده نمايند.

راهنماي اعضاي گروه

1-   اعضاي گروه پس از اضافه شدن توسط سرگروه ميبايست نسبت به رد و يا تاييد عضويت در گروه اقدام نمايند بدين منظور با توجه به زمانبندي اعلام شده به آدرس http://refahi.kntu.ac.ir مراجعه و با شناسه كاربري و گذر واژه­ي خود وارد سايت مي شوند.

2-  پس از ورود به سيستم با استفاده از منو خوابگاه وارد بخش تشكيل گروه جهت انتخاب اتاق مي شود.

3- اعضاي گروه ميبايست اقدام به تاييد و يا رد ثبت نام سرگروه نمايند.

·      هر عضو در صورت رد درخواست سرگروه و عدم عضويت در گروه مورد نظر، مي تواند خود سرگروه يا عضو گروه ديگري انتخاب گردد.

 تذاكرات مهم:

1-    دانشجويان گرامي در صورت برخورد با هرگونه مشكلي در سيستم، در صورتي كه با توجه به زمان بندي صحيح به سيستم مراجعه نموده و در گروه افراد مجاز باشيد با اداره امور خوابگاهها شماره پيامك 3000153600 و يا ايميل khabgah@kntu.ac.ir تماس حاصل فرماييد.

2-   با توجه به اينكه انتخاب اتاق به سرعت عمل سرگروه در اضافه نمودن اعضاي گروه و تاييد آنها و همچنين اخذ تاييدي آنها در سيستم و سپس انتخاب اتاق از ليست اتاق هاي تخصيص داده شده كه همگي در سيستم اينترنتي انجام مي گيرد، بستگي دارد بنابراين لازم است دانشجويان محترم با خواندن دقيق راهنما در زمان بندي اعلام شده به سيستم مراجعه نمايند.

3- تا سرگروه اعضاي اضافه شده به گروه را كامل ننمايد و اقدام به تاييد گروه خود ننمايد هيچ اطلاعاتي در سيستم ذخيره نمي گردد.

4-   پس از انتخاب اتاق امكان حذف گروه و ويرايش اعضا وجود نداشته لذا در ورود اطلاعات مورد نياز به سايت نهايت دقت را مبذول فرماييد.

5-   نتيجه اسكان در سايت ثبت نام قابل پيگيري و مشاهده است و از مراجعه حضوري خودداري فرماييد.

6-   زمان گروه بندي و تخصيص اتاق هاي باقي مانده در سيستم به دانشجوياني كه به هر دليلي موفق به تشكيل گروه و انتخاب اتاق نگرديده باشند، پس از پايان زمان هاي اعلام شده براي مراجعه به سيستم و انتخاب اتاق اعلام مي گردد.

7-   جهت استفاده از سيستم اتوماسيون، استفاده از مرورگر Firefox توصيه مي­گردد.

8- دانشجويان گروه مي بايست تا پايان زمان ثبت نام گروهي نسبت به پرداخت اجاره بهاي خوابگاه اقدام نمايند در غير اين صورت اسكان ايشان لغو و ديگر دانشجويان در مرحله بعد مي توانند اتاق مورد نظر را انتخاب نمايند و حق هرگونه اعتراض را از خود سلب نموده اند.

راهنماي انتخاب اتاق انفرادي

در صورتي كه موفق به تشكيل گروه جهت انتخاب اتاق نشديد مي توانيد به صورت انفرادي نسبت به انتخاب اتاق مورد نظر خود اقدام فرموده و آن را در سامانه امور خوابگاه ثبت فرماييد. مراحل انجام كار بشرح ذيل مي باشد.

1-                به سامانه رفاهي مراجعه و با شناسه كاربري و گذر واژه­ي خود وارد (براي اولين ورود نام كاربري: شماره دانشجويي ، رمزعبور:كد ملي يا شماره شناسنامه يا همان نام كاربري مي­باشد) سايت شويد.

2-              از منوي سامانه خوابگاه ها بر روي انتخاب اتاق انفرادي كليك نماييد.

3-             سپس در اين مرحله ابتدا نام خوابگاه مورد نظر خود را انتخاب فرماييد و سپس با كليك روي بلوك هاي موجود خوابگاه مي توانيد اتاق هاي موجود ارائه شده در اين خوابگاه و بلوك را مشاهده فرماييد. قابل ذكر است تمامي اتاق ها داراي اطلاعات ظرفيت اتاق ها و تعداد اعضاي آن مي باشد و در صورتي كه اتاقي فاقد ظرفيت خالي باشد به رنگ قرمز در مي آيد. همچنين با نگه داشتن موس بر روي آيكون كنار اعضاي اتاق مي توانيد نام و نام خانوادگي اعضاي موجود در اتاق را مشاهده فرماييد و در آخر پس از انتخاب اتاق مورد نظر بر روي ذخيره كليك نماييد.

4-              در صورت نياز نيز مي توانيد پس از انتخاب اتاق اطلاعات مربوط به اتاق انتخابي خود را مشاهده و يا آن را حذف نموده و مجددا نسبت به انتخاب اتاق ديگري اقدام فرماييد.

5-               دانشجو پس از انتخاب اتاق مي بايست تا پايان زمان ثبت نام انفرادي نسبت به پرداخت اجاره بهاي خوابگاه اقدام نمايند در غير اين صورت اسكان ايشان لغو و ديگر دانشجويان در مراحل بعد مي توانند اتاق مورد نظر را انتخاب نمايند و حق هرگونه اعتراض را از خود سلب نموده اند.

تاریخ:
1396/03/22
تعداد بازدید:
330
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.